LID WORDEN
LID WORDEN

STICHTING LEERGELD

Aanvragen

Ouders/verzorgers kunnen voor een aanvraag contact opnemen met Stichting Leergeld via 024-2327644 of e-mail info@leergeldnijmegen.nl.  Medewerkers van Stichting Leergeld nemen na ontvangst van de aanvraag snel contact op met de aanvrager. Alle aanvragen worden door de Stichting Leergeld in vertrouwelijkheid behandeld.

Werkwijze/spelregels

 • Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld, waarna een intermediair wordt ingezet om de aanvraag te behandelen;
 • Alle aanvragen verlopen via een intermediair van Stichting Leergeld. Op een andere wijze kan geen aanvraag worden gedaan;
 • De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt een aanvraag niet behandeld;
 • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
 • Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan als de financiële omstandigheden van de ouder(s) en of verzorger(s) dit noodzakelijk maakt;
 • Stichting Leergeld biedt hulp als ouder(s) en of verzorger(s) leven van een uitkering tot 120% van het bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput;
 • Bijdragen voor lidmaatschap van een (sport)vereniging worden rechtstreeks overgemaakt naar de (sport)vereniging;
 • Het Jeugdsportfonds/Stichting Leergeld keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s);
 • De bijdrage die Stichting Leergeld per 12 maanden betaalt, bedraagt maximaal €275,- per kind.
 • Contributie voor een jeugdlid bedraagt bij BAN € 240,- en voor een lid ouder dan 15 jaar € 444,00.
 • Voor de leden van 16 jaar en ouder zult u zelf € 169,- per 12 maanden bij moeten betalen om de jaarcontributie te voldoen. Dit kan door maandelijks € 15,00 automatisch te laten incasseren door de BAN. Deze korting geldt voor 12 maanden
 • BAN doet alleen financiële zaken met stichting leergeld, en zal geen geld retourneren aan ouders als hier een reden voor is.

De stappen

Hieronder de route die Boks Academie Nijmegen hanteert m.b.t. stichting leergeld:

 1. Inschrijfformulier BAN invullen;
 2. Betalen €25,- inschrijfgeld, in ontvangst nemen materialen;
 3. Aangeven of betaling via stichting leergeld gaat;
 4. Ouders nemen zelf contact op met leergeld via bovenstaande gegevens;
 5. BAN stuurt leergeld een bewijs van inschrijving, en specificeert de jaarkosten;
 6. Leergeld neemt contact op met ouders voor een afspraak met de intermediair;
 7. De intermediair handelt de aanvraag af en keurt deze goed of niet goed;
 8. Stichting leergeld neemt contact op met BAN over, van, voor de betaling;

BAN geeft u een bericht wanneer de betaling ingaat, en vanaf dat moment kan uw zoon/dochter deelnemen aan de trainingen van BAN, eerder is dit niet mogelijk.

PROEFLES
Abonnementen